Artikel

En stadig grund – tre förberedande tips om dränering vid husbygge

När du ska bygga hus finns det många saker att tänka på. En ordentlig dränering av husgrunden är det absolut viktigaste förarbetet du kommer att göra. Därför kommer här några tips till dig som befinner dig i planeringsstadiet för ditt husbygge. I den här enkla guiden får du några tips om generella riktlinjer som gäller vid dränering. Men tänk på att det är marken och de närmaste omgivningarna runt omkring huset som avgör vad som gäller för just ditt hus. Ta gärna hjälp av en lekman om du känner dig osäker på något.

Undvik onödiga skador och omkostnader

Till att börja med är det relevant att veta varför dränering är så viktigt. Anledningen till att man dränerar är att undvika framtida fuktskador på huset. När ett hus får fuktskador blir det nästan alltid en kostsam historia för husägaren, både i pengar och i tid. Därför vill du redan från början göra ett bra arbete med dräneringen.

Gör en skiss

Det första du kan förbereda är att göra en enkel skiss över tomten. Gå ut och mät lutningar, djup och avstånd. Ju fler uppgifter du har desto bättre är det.

Grunden är grundläggande

Nästa steg är att kartlägga vilka material du ska jobba med. Vilken sorts jord grunden står på? Hur ser jordens sammansättning ut? För detta kan man anlita en så kallad miljökonsult som då analyserar jord, och berggrund m.m. Du kan läsa mer om detta på www.metron.se.

Fundera även på om och var det kommer att behövas rör för dränering, om rensbrunnar kommer att behövas och hur ledningsdragning ska gå till.

Kontakta byggnadsavdelningen i din kommun

Det sista förberedande steget är att kontakta byggnadsavdelningen vid din kommun. Om du planerar att koppla dräneringsledningar till ett dagvatten- eller avloppssystem som är allmänna behöver du få tillstånd för detta från kommunen. Samma sak gäller om vattnet ska ledas till exempelvis en stenkista på tomten. Även detta behöver du tillstånd från kommunen för.

Fler tips?

Vill du ha fler tips som rör husgrund och dränering? På byggsajten dinbyggare.se finns flera artiklar som rör arbete med husgrund och mark, till exempel här: http://www.dinbyggare.se/tema/husgrund-mark