Artikel

Färre olyckor eller ett stort mörkertal?

Elsäkerhetsverket släppte nyligen en rapport som visar att 3 av 4 olyckor uppkommer av felbeteende. Rapporten visar dessutom att antalet olyckor har minskat avsevärt jämfört med tidigare år. I fjol förekom endast ett dödsfall kopplad till en elolycka. Totalt minskade olyckor kopplade till el från 438 olyckor och 178 tillbud till 340 lyckor och 209 tillbud.

Dock kan statistiken lura en. Ett problem är att lekmän som drabbas av en elolycka ofta inte anmäler den. Den vanligaste olyckan som drabbar lekmän är strömföring till kroppen, oftast orsakad av en felaktig anslutningskabel. Detta är något som Miltronic har uppmärksammat och producerar därför anslutningskablar som är lätta och säkra att använda. Du hittar deras anslutningskablar på denna sida. Bland yrkesmän är den vanligaste olyckan kopplad till ett arbetsfel, att starkströmanläggningen inte varit frånkopplad.

- Vi har följt elolycksfallsstatistiken sedan 1940-talet och den långsiktiga trenden har varit ständigt färre omkomna. Men vi har ett stort mörkertal bland privatpersoner eftersom det inte finns någon skyldighet för dem att anmäla, säger Klas-Göran Sundvall till Byggahus.nu som är teknisk expert vid Elsäkerhetsverket och ansvarig för rapporten.