Artikel

Golvvärme – en bra idé?

Golvvärme finns i grund och botten i tre olika former – luftburen, vattenburen och elektrisk. Det är en uppvärmningsform som har både för- och nackdelar, och golvvärme passar dessutom inte alla golvtyper. Då trä är en mycket dålig värmeledare, så blir golvvärme i allmänhet inte speciellt effektivt tillsammans med trä- och parkettgolv. Golvvärme kan också påverka trä- och parkettgolv negativt, vilket gör det extra viktigt med korrekt installation och värmeinställningar. Därmed inte sagt att trä- och parkettgolv inte kan förses med golvvärme, men det kan bli lite mer komplicerat än för andra golvtyper.

De tre olika golvvärmesystemen fungerar sedan på lite olika vis. Elektrisk golvvärme placeras i allmänhet alldeles under golvets ytlager, och uppvärmningen sker med hjälp av elkablar. Vattenburen golvvärme består vanligtvis av rör som är ingjutna i betongplattan under golvet, men det finns även alternativ som mer fungerar på ett sätt som liknar elektrisk golvvärme. Den vattenburna varianten kan med fördel kombineras med en bergvärmepump och i tider som dessa, när elpriserna skjuter i höjden, kan det vara ett väldigt klokt val att välja en sådan modell. Se mer om bergvärme på Avantisystem.se.

Luftburen golvvärme är ganska så ovanligt i Sverige idag, men sättet den fungerar på liknar vattenburen golvvärme. Då med den skillnaden att varmluft används i stället för varmvatten. Luftburen golvvärme har den fördelen jämfört med vattenburen att risken för fuktskador vid läckage minimeras.

Golvvärme värmer upp en större yta än exempelvis element, vilket gör att golvvärme kan hålla lägre temperatur utan att bostadens temperatur påverkas negativt. Dock, beroende på faktorer som golvets tjocklek och isolering, kan mycket av värmen från golvvärme försvinna som spill. Ett väl installerat golvvärmesystem med bra isolering behöver dock inte förbruka speciellt mycket energi jämfört med uppvärmning baserad på traditionella element.

En annan möjlig nackdel med golvvärme, speciellt då sådan som är ingjuten i bostadens betongplatta, är att uppvärmning och nedkylning tar tid. Det gör att det å ena sidan kan ta längre tid innan rummet får den temperatur man trivs med, och å andra sidan att rummet kan upplevas som för varmt då det tar tid för golvet att svalna.

Men det som många anser vara den största fördelen med golvvärme handlar inte så mycket om effektivitet, energiförbrukning och sådant, utan helt enkelt om vardagsbekvämlighet. Ett varmt golv är något som uppskattas av frusna fötter och deras ägare.

Myndigheter om golvvärme

http://www.boverket.se/om-boverket/webbokhandel/publikationer/2002/grundtips-for-golvvarme/

https://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Varmedistribution-och-reglersystem/Golvvarme/