Artikel

Vad innebär stambyte?

Av alla fastighetsrenoveringar så är stambyte ett av de mest komplicerade, och således ingenting som man kan försöka sig på på egen hand. Stambyte innebär att befintliga rör i en fastighet byts ut, vilket då givetvis får stora konsekvenser för de som bor där. Stambyte är givetvis något som förr eller senare är nödvändighet, då inga rör håller sig i toppskick för evigt. I begreppet ”rör” ingår vattenledningar och avlopp, och det är lätt att inse att byte av sådana får stora negativa konsekvenser för ens boende – att vara utan vatten och avlopp i sin lägenhet under den tid stambytet pågår är knappast något man vill uppleva, och ett stambyte kan också ta ganska lång tid; en månad eller längre är inte ovanligt. Stambyte innebär inte bara att man inte kan utnyttja badrum och kök fullt ut; det faktum att golv och väggar kan behöva brytas upp innebär även det ytterligare olägenheter för de boende.

Men självklart är ett stambyte inte något hyresvärden gör med tanke på att ställa till det för hyresgästerna. Förbättrade vattenledningar och avlopp är ju definitivt något som alla har nytta av. Det är dock viktigt med planering, både från hyresgästens och hyresvärdens sida, så att det hela förlöper så smärtfritt som möjligt.

Ett stambyte höjer standarden på lägenheterna i fastigheten, vilket ofta får konsekvenser för hur mycket de är värda. Det skiljer sig då rätt mycket åt beroende på om man bor i bostadsrätt eller hyresrätt. Vad gäller bostadsrättsägare så är det ju den ekonomiska föreningen, och därmed i praktiken de själva, som står för kostnaderna för stambytet, men de får då å andra sidan direkt nytta av det: fastigheten och lägenheterna i den får ett ökat värde. Vad gäller hyresrätter är det mer komplicerat, och stambyte kan ibland leda till mycket höga hyreshöjningar, vilket givetvis sällan är välkommet. Enbart stambyte ska inte leda till en hyreshöjning, eftersom det räknas som vanligt underhåll. Men så är inte alltid fallet, delvis på grund av att stambytet kombineras med andra renoveringsåtgärder. Förbättrad lägenhetsstandard är givetvis inte något negativt i sig, men konsekvenserna i form av hyreshöjning kan i värsta fall innebära att de som bor i lägenheterna inte har råd att bo kvar.

Källor och vidare läsning:

http://www.synabrf.se/dokument/stammen240kB.pdf

http://www.kallartorken.se/